Lactatiekundigen Bollenstreek & Haarlemmermeer
Lactatiekundigen B en H

Kwaliteit hoe lang borstvoeding geven

Wij streven er naar altijd kwaliteit te leveren. Wij zijn gecertificeerd via de IBCLC en aangesloten bij de NVL. Wij volgen jaarlijks onze verplichte educatie om zo up to date te zijn en jou optimaal te kunnen bijstaan.

Wij zijn Lactatiekundige IBCLC

Een lactatiekundige IBCLC (International Board Certified Laction Consultant) is een gecertificeerde gezondheidsprofessional die zich specifiek richt op de behoeften en zorgen van de moeder die borstvoeding geeft en haar kind. Het is haar taak om informatie, kennis en expertise aan te reiken die ouders in staat stellen problemen bij het geven van borstvoeding te voorkomen, te herkennen en op te lossen. De beroepsgroep bestaat sinds 1985 en inmiddels zijn er wereldwijd ongeveer 28.105 lactatiekundigen IBCLC verspreid over 102 landen. Klik hier voor het beroepsprofiel. Zorgverzekeringen in Nederland vergoeden op dit moment over het algemeen alleen consulten door lacatiekundigen IBCLC.

 

Privacy protocol - Wet AVG

Als cliënt is het goed om te weten hoe een lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en van persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie / praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels zijn onder andere vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Hier vind je het privacy protocol zoals opgesteld door NVL.

Algemene Voorwaarden NVL

Als lid van de NVL hanteren Lactatiekundigen Bollenstreek & Haarlemmermeer de algemene voorwaarden van deze beroepsvereniging. Algemene voorwaarden van lactatiekundigen aangesloten bij NVL.

De WHO gedragscode

Lactatiekundigen Bollenstreek & Haarlemmermeer onderschrijven de 'WHO-code'. De WHO-code staat voor de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Dit houdt in dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder daarbij beïnvloed te worden door commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code gaat verder dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving. 

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert moeders hun kind tot zes maanden uitsluitend borstvoeding te geven. Na dat eerste half jaar kan er bijvoeding geïntroduceerd worden, maar blijft borstvoeding de belangrijkste voedingsbron.

De WHO-code beoogt:

  • borstvoeding te beschermen en te bevorderen
  • ouders de juiste en voldoende voorlichting te geven
  • het juiste gebruik van vervangingsmiddelen voor moedermelk - indien nodig
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd

 

Heb je een klacht? Dan is dit onze klachtenprocedure

Mocht je niet helemaal tevreden zijn over onze dienstverlening, laat het ons dan direct weten. Wij lossen het graag samen met je op.

Als lid van NVL zijn wij ook aangesloten bij de klachtenprocedure NVL. Klachtenprocedure NVL bekijken.

Geschillencomissie Klachtenportaal Zorg

Wij zijn lid van Klachtenportaal Zorg en voldoe daarmee aan de eisen van de WKKGZ.

Lactatiekundigen Bollenstreek & Haarlemmermeer beschikken over een klachtenregeling en klachtenfunctionaris (zie boven) en is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.

Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding

De VSBB is een onafhankelijke professionele beroepsvereniging van en voor Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding. Alle aangesloten leden zijn actief lid en dragen bij aan de ontwikkeling van het beroep Specialist Borstvoeding en Babybegeleiding.

Een Specialist Borstvoeding en Babybegeleiding is een door de beroepsvereniging erkende lactatiekundige (IBCLC of NLG), of borstvoedingscoach, met een aanvullende opleiding speciaal gericht op babybegeleiding.

Alle VSBB leden die lactatiekundige, borstvoedingscoach en/of specialist babybegeleiding zijn moeten zich elke vijf jaar opnieuw laten registreren. Om het certificaat te verlengen dient in een periode van 5 jaar tenminste 20 uur relevante bijscholing gevolgd te zijn. Hiermee wordt gegarandeerd dat een VSBB-lid steeds van de nieuwste ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied op de hoogte is en daardoor een optimale kwaliteit van zorg biedt.

Zowel Mignon als Patricia zijn lid van de VSBB, en maken deel uit van het bestuur van de VSBB. Mignon sinds 2203 als voorzitter en Patricia als vice-voorzitter.

Evaluatie

Wij vinden het fijn om feedback te krijgen! Hiervoor kan het evaluatieformulier ingevuld worden. Dit document kun je opslaan op je eigen computer en mailen naar info@lactatiekundigebollenstreek.nl of info@borstvoedinghaarlemmermeer.nl